h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r

01 - 10 - 2016

02 - 10 - 2016

15 - 10 - 2016

16 - 10 - 2016

03 - 12 - 2016


Dorpsstraat 99a

Zoetermeer

13.00 - 17.00h

n e w s l e t t e r.
d e b o r a  m a k k u s - d y n a m i c  r e a l i s t i c  p a i n t i n g s a r i t a P r i n s e s  L a u r e n t i e n  o p e n t  e x p o s i t i e s J a p a n m u s e u m

Op 9 september werden de nieuwe tentoonstellingen 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus' en 'Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo' geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden. De prinses was vol lof over beide nieuwe tentoonstellingen, die nog tot en met 27 november in het Japanmuseum te zien zijn.  Meer over deze expositie

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s ;  l a t e s t  u p d a t e  t o o k  p l a c e  o n  2 1 - 0 9 - 2 0 1 6

Debora Makkus had de eer om Prinses Laurentien het eerste exemplaar te overhandigen van het boek dat bij de expositie verschenen is.