h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r


n e w s l e t t e r


d e b o r a  m a k k u s - d y n a m i s c h  r e a l i s t i s c h e  s c h i l d e r i j e n

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s ;  l a t e s t  u p d a t e t o o k  p l a c e  o n  2 7 -  0 1 - 2 0 1 8

'Het bijzondere en indrukwekkende aan de stillevens van Debora Makkus is dat ze niet stilstaan. Integendeel; ze zijn vol dynamiek en energie, ze bruisen.'
- Anthonie L. Stal, voormalig voorzitter RvT Kröller-Müller Museum


‘What‘s so special and impressive about Debora Makkus’s still lifes, is that they are not still.
On the contrary, they are very dynamic, full of energy and vitality
- Anthonie L. Stal, former Chairman Board of Trustees Kröller-Müller Museum

k o r t e  d o c u m e n t a i r e  -  s h o r t  d o c u m e n t a r y.

Op een prachtige plek, naast 17e eeuwse meesters uit het Rijksmuseum, hangt het kaas-stilleven van Debora Makkus in de expositie ‘Onbeperkt houdbaar, 400 jaar kaas in de kunst’. Deze tentoonstelling  is tot en met 11 maart 2018 te zien in Stadsmuseum Woerden.


Next to Old Dutch Masters on borrow from the Rijksmuseum Amsterdam, is the cheese still life of Debora Makkus, which can be visited untill the 11th of March 2018 in the exhibition ‘Onbeperkt houdbaar, 400 years of cheese in art’ in Stadsmuseum Woerden.