h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r

Dorpsstraat 99a Zoetermeer

13.00 - 17.00 uur

za  05 - 08 - 2017

za  07 - 10 - 2017

za  02 - 12 - 2017


ook open op afspraak:

06 407 25 137

n e w s l e t t e r.
D e b o r a  M a k k u s - d y n a m i s c h  r e a l i s t i s c h e  s c h i l d e r i j e n P r i n s e s  L a u r e n t i e n  o p e n d e  e x p o s i t i e  J a p a n m u s e u m

Op 9 september 2016 werden de tentoonstellingen 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus' en 'Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo' geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden. De prinses was vol lof over beide tentoonstellingen, die tot en met november 2016 in het Japanmuseum te zien waren.  Meer over deze expositie

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s ;  l a t e s t  u p d a t e  t o o k  p l a c e  o n  2 1 - 0 6 - 2 0 1 7

Debora Makkus had de eer om Prinses Laurentien het eerste exemplaar te overhandigen van het boek ‘ARITA’ dat bij de expositie verschenen is.

a r i t a

Met veel dank aan:

T r a i l e r  s o l o  e x p o s i t i e J a p a n m u s e u m  S i e b o l d H u i s a r i t a

• Neelie Kroes

• Kris Schiermeier, directeur SieboldHuis

• Anthonie Stal, voormalig vz RvT Kröller-Müller Museum

• Menno Fitski, conservator Rijksmuseum

b e k i j k  k o r t e  d o c u m e n t a i r e.