2 0 0 7 - 2 0 0 8. 2 0 0 9. 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . 2 0 1 0 - 2 0 1 1. p r o c e s. 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r


n e w s l e t t e r


p r o c e s  v a n  e e n p o r t r e t  -  p r o c e s s  o f  a  p o r t r a i t

Een portret is meer dan een momentopname, Debora Makkus werkt daarom liever niet uitsluitend van foto’s. Ze ziet het model graag in levende lijve, luistert naar uw wensen, maakt een serie foto's en vervolgens een concept. Als dit, voorzien van een heldere prijsafspraak, akkoord is, gaat ze aan de slag met hoogwaardig materiaal.


In vele lagen en met subtiele kleurnuances bouwt Debora Makkus aan een levendig portret. Daarbij zoekt ze naar een gezichtsuitdrukking die op meerdere manieren te interpreteren valt, zodat het portret ook op lange termijn blijft boeien. Wanneer het portret bijna klaar is wil ze het model graag nogmaals zien en eventuele aanpassingen aanbrengen. Het portret wordt pas gevernist als u tevreden bent.


Debora Makkus heeft een wachtlijst voor portretten en neemt graag bij ieder werk de tijd om kwaliteit te leveren. Prijzen van portretten in diverse formaten op aanvraag.


A painted portrait should be more than a moment in time. That is why Debora Makkus - if possible - prefers to meet and study the sitter, instead of working solely from pictures. She listens to your wishes, makes a series of photographs and a concept. After approval of the concept and price, she can start painting with high quality materials.


In many layers and with subtle colour nuances Debora Makkus will build a lively portrait. In the process she searches for a facial expression that can be interpreted in several ways, to keep the portrait interesting in the long term. When the portrait is nearly finished she would like to see the sitter again and maybe make a few adjustments. The portrait will be varnished once you are happy with it.


Please note that Debora Makkus has a waiting list for portraits.

Prices of portraits in various sizes on request.

b a c k.

Realistisch naakt  realisme portretten debora makkus neelie kroes

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s n e w s l e t t e r.

debby makkus