h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t
 r i s e

What captivates Debora Makkus is human resilience, the tension between vulnerability and strenght.
To which degree is someone who has to endure life altering challenges, like the loss of a loved one, able to rise and face life again?

“You can almost sense the strenght with which the woman tries to push herself up. Makkus even captivates gravity in paint (...)  Take a look at the feet, they ‘re not smooth pedicured feet, but feet that carried the woman for years. The strenght of Debora Makkus is that she  creates beauty with a raw edge to it’ - Renske van der Zee, Art historian


Wat Debora Makkus inspireert is de menselijke veerkracht, het spanningsveld tussen kwetsbaarheid
en kracht. In hoeverre is iemand die een forse tegenslag te verduren krijgt, zoals het verlies van een geliefde, in staat om het leven weer aan te gaan?

‘De kracht waarmee de vrouw zich omhoog wil duwen, is bijna voelbaar. Zelfs de zwaartekracht weet Makkus in verf te vangen. (....) Kijk bijvoorbeeld naar de voeten, het zijn geen gladde, gemanicuurde voeten, maar voeten die de vrouw jarenlang hebben gedragen. De kracht van Debora Makkus is dat zij schoonheid weet weer te geven met een rauw randje’. -  Renske van der Zee, Kunsthistorica

a l l   r i g h t s   a r e   r e s e r v e d   t o   d e b o r a    m a k k u s n e w s l e t t e r. m o r e     p a i n t i n g s.