h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r


n e w s l e t t e r


b i o g r a f i e   -  b i o g r a p h y

b i o g r a f i e


Debora Makkus (Den Haag, 1972) ontwikkelde als kind een passie voor potlood en verf. Begin jaren negentig verdiepte ze zich in het tekenen naar model. Na het gymnasium (Haganum) en het afronden van de studie ‘PR en Educatie’ richtte ze een grafisch ontwerpbureau op in het Hofkwartier te Den Haag. Na een verkeersongeval besloot ze zich toe te leggen op de schilderkunst.


In 2001 begon ze met schilderen in olieverf en acryl, ze heeft als autodidact een eigen dynamisch realistische stijl ontwikkeld. In vele lagen verf en kleurnuances creëert zij diepte en levendigheid op het linnen. Grote meesters uit het verleden, zoals Vermeer en Jan Mankes, vormen een belangrijke inspiratiebron.


Debora Makkus besteedt veel aandacht aan de lichtval. Daarbij maakt ze dikwijls gebruik van clair-obscur, een heftig contrast tussen licht  en donker, dat de dynamiek van haar werk verhoogt.

Ze schildert niet volgens een vastomlijnde methode, maar werkt intuïtief. Met liefde voor detail en haar onderwerp. Ze kiest vaak voor een sobere, onconventionele compositie met veel ruimte rond het onderwerp.


Makkus heeft ruim 30 tentoonstellingen op haar naam staan, waaronder 15 museale exposities. In 2009 had ze de eer om Eurocommissaris Neelie Kroes te portretteren in het tv-programma Sterren op het doek. Eind 2014 ontving ze een award in Bologna voor haar serie ‘BOUNCE’.


In 2016 was haar solo-expositie ‘ARITA. Schilderijen van Debora Makkus’ in Japanmuseum SieboldHuis te zien. Deze werd geopend door HKH Prinses Laurentien. Voor deze tentoonstelling mocht Makkus stillevens maken van Japans porselein uit de VOC periode, van stukken uit o.a. het Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof  en het Groninger Museum. Bij deze expositie is een korte documentaire vervaardigd.


Werk van Debora Makkus bevindt zich in collecties in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, België, Denemarken, Zwitserland en in Nederland.


b i o g r a p h y

Debora Makkus was born in The Hague in the Netherlands. As a child, she developed a passion for pencil and paint. In the early nineties she took life drawing classes. After graduating with a bachelor's degree in 'PR & Education', she ran her own graphic design business in The Hague. Following a traffic accident Debora Makkus dedicated herself solely to the art of painting.


In 2001 she started painting in oil and acrylic, as a self taught artist she cultivated her own dynamic realistic style. In many layers of paint and colour nuances she creates a vibrant depth on the canvas. Great masters of the past, like Vermeer and Jan Mankes are an important source of inspiration.


Debora Makkus devotes a great deal of attention to the use of light. Frequently she uses clair-obscur, a strong contrast between light and dark, which emphasizes the dynamics of her work. She does not paint according to a specific methode, but works intuitively. With a love for detail and her subject. She ofteen chooses for simple, unconventional compositions, with mysterious space surrounding the object.

Makkus has joined over 30 exhibitions, half of which took place in museums. In 2009 she had the honour of painting the portrait of Euro Commissioner Neelie Kroes in the Dutch version of BBC’s ‘Star portrait’.  In 2014 she received an award in Bologna for her series ‘BOUNCE’.


In 2016 her solo-exhibition ‘ARITA. Paintings by Debora Makkus’ in Japan Museum SieboldHuis was opened by  HRH Princess Laurentien. For this exhibition Makkus created still life paintings of Japanese porcelain pieces from a.o. the Rijksmuseum Amsterdam, Keramiekmuseum Princessehof  and the Groninger Museum. A short documentary was produced for this show.


Work by Debora Makkus is part of collections in the Netherlands, Great Brittain, Belgium, Italy, Denmark, Switserland and the USA.

‘Aan het werk van beeldend kunstenaar Debora Makkus loop je niet zomaar voorbij. Haar schilderijen raken je. Zowel de portretten als het vrije werk zijn van een bijzondere dynamiek en intensiteit’.

- Renske van der Zee, kunsthistorica


’You won’t easily walk past the works of Debora Makkus. Her paintings move you. Both her portraits and her free work have an extraordinary dynamic and intensity.’ - Renske van der Zee, Art historian

a l l   r i g h t s   a r e   r e s e r v e d   t o   d e b o r a   m a k k u s

Debora Makkus

Afbeelding Debora Makkus

a r i t a

Debora Makkus had de eer om HKH Prinses Laurentien het eerste boekte overhandigen bij de expositie ARITA. Schilderijen van Debora Makkus in Japanmuseum SieboldHuis te Leiden.

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife