h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t
t r e a s u r e s   2012 - 2014 a l l   r i g h t s   a r e   r e s e r v e d   t o   d e b o r a    m a k k u s n e w s l e t t e r. m o r e     p a i n t i n g s.

All Debora Makkus’ early still lifes (before 2015) are sold. Including these from the ‘Treasures’ series, in which she has painted handcrafted objects as silver bowls and water jars, which breathe a rich pastt.


Alle stillevens van Debora Makkus tot 2015 zijn uitverkocht. Waaronder deze uit de serie ‘Treasures’, waarin zij voorwerpen als bewerkte zilveren schalen en waterkruiken schildert, die een rijk verleden uitademen.